ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอาจทำให้กฎเกณฑ์ Herceptin สั้นลง: การศึกษา

สตรีชาวยิว Ashkenazi ที่เป็นมะเร็งรังไข่มีอายุยืนยาวขึ้นหากมีการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 หรือ BRCA2 ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม
หลังจากห้าปีของการติดตามกลุ่มผู้หญิง Ashkenazi ยิวที่เป็นมะเร็งรังไข่นักวิจัยรายงานว่าผู้หญิงที่มี BRCA1 หรือ 2 การกลายพันธุ์
มีโอกาสน้อยที่จะเสียชีวิตจากโรคนี้ร้อยละ 29
 
ทีมวิจัยของอิสราเอลเปรียบเทียบกับอัตราการรอดชีวิต 5 ปีระหว่างผู้ป่วยมะเร็งรังไข่อาซเคนซี่ 213 รายที่มี BRCA1 หรือ 2 สายพันธุ์ (“ผู้ให้บริการ”) และผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ Ashkenazi 392 รายโดยไม่มีการกลายพันธุ์ (“ไม่ใช่ผู้ให้บริการ”)
หลังจากห้าปีของการติดตามผู้ให้บริการเกือบครึ่ง (46 เปอร์เซ็นต์) รอดชีวิตเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ประมาณหนึ่งในสาม (34.4 เปอร์เซ็นต์) การมีชีวิตอยู่รอดโดยเฉลี่ยอยู่ที่เกือบ 54 เดือนสำหรับผู้หญิงที่ถือการกลายพันธุ์และอายุต่ำกว่า 38 เดือนสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการ การรอดชีวิตแตกต่างกันอย่างมากที่สุดสำหรับผู้หญิงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคขั้นสูง (ระยะ III หรือ IV) – ผู้ให้บริการมีอัตราการรอดตายห้าปีที่ 38.1 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 24.5 เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการ ปัจจัยอื่น ๆ เช่นอายุและขนาดของเนื้องอกไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลของการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม
นักวิจัยยังดูความอยู่รอดของมะเร็งรังไข่โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้หญิงมีการกลายพันธุ์ของ BRCA1 หรือ BRCA2 ผู้หญิงที่มีการกลายพันธุ์ BRCA1 อาศัยค่ามัธยฐานในระยะเวลาเพียง 45 เดือนและผู้หญิงที่มีการกลายพันธุ์ BRCA2 นั้นมีค่ามัธยฐานอยู่ที่ 52.5 เดือน
“การค้นพบเหล่านี้เป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ให้บริการการกลายพันธุ์ของ BRCA” ดร. Siegal Sadetzki หัวหน้ากลุ่มโรคมะเร็ง &; หน่วยระบาดวิทยาของรังสีที่สถาบัน Gertner ศูนย์การแพทย์ไคม์ชีบาในเทลฮาโชเมอประเทศอิสราเอลกล่าวในแถลงการณ์ที่เตรียมไว้ “เป็นไปได้ว่าผู้ป่วยที่มีการกลายพันธุ์เหล่านี้จะตอบสนองต่อเคมีบำบัดได้ดีขึ้น – หวังว่าเมื่อเราเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกของการตอบสนองนี้การปรับการรักษาเฉพาะบุคคลจะช่วยเพิ่มความอยู่รอด”
BRCA1 / 2 ยีนปกติควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ การกลายพันธุ์ในยีนเหล่านี้ซึ่งพบได้บ่อยในสตรีชาวยิวอาซเคนาซีมากกว่าในประชากรทั่วไปเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมและรังไข่ ชาวยิวอาซเป็นของเชื้อสายยุโรปตะวันออก
การศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสารมกราคมของวารสารคลินิกมะเร็ง ฉบับเดือนมกราคม

กิติศักดิ์ ปราบหนองบัว